Selecteer een pagina

ITON voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden zoals die bij ITON van toepassing zijn.

Voorwaarden

Onze voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn expliciet de Algemene Voorwaarden van ITON van toepassing. ITON hanteert de voorwaarden van Nederland ICT 2014 zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 30174840. Op diverse producten en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Hierover wordt u door ons, indien van toepassing, van op de hoogte gebracht. De Algemene Voorwaarden van ITON worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Click here for the English version of the ITON General Terms and Conditions.

Logo-ITON-footer

Contact

> Neem contact op

Werken bij

> Kom bij ons werken

Gegevens

Landjuweel 20
3905 PG Veenendaal

Algemeen
088 070 06 00

Support
088 070 06 25
sd@iton.nl

Socials

     
IBI | ISO27001 | ISAE3402
Share This