Selecteer een pagina

Moderne Regie

Wij inspireren mensen om echt samen te werken en zo de organisatiedoelen te realiseren. Dat doen wij met onze vijf moderne diensten.

Moderne Regie

Modern Samenwerken

Moderne Werkplekken

Modern Serverlandschap

Modern Kantoor

Moderne Regie

Succesvolle organisaties kijken niet alleen naar het nu, maar zijn continu bezig met de mogelijkheden van de toekomst en hoe deze kunnen bijdragen aan het dagelijks werk. Dat betekent dat deze organisaties continu bezig zijn met het grip houden op de kosten en baten van de huidige operatie en hoe dit in de toekomst verder kan worden verbeterd.

Een moderne organisatie heeft continu aandacht voor de veiligheid van de systemen en weet wanneer het tijd wordt om maatregelen te nemen. Succesvolle organisaties weten daarnaast ook grip te houden op de innovatiekalender, zodat de organisatie niet stil komt te staan.

Kortom: succesvolle organisaties zorgen ervoor dat ze continu grip houden op de organisatie en met name op de IT infrastructuur, die voor meer en meer bedrijven de aorta van de organisatie vormt. De ervaring leert dat dit nog een beste klus is. Dit vereist niet alleen enorme kennis die altijd up-to-date moet zijn, het vereist ook inzicht en overzicht.

Wij geloven dat regie, of governance over IT, cruciaal is om daadwerkelijk blijvende waarde te creëren. Daarom investeren wij hevig in het bieden van de juiste mogelijkheden voor onze klanten om daadwerkelijk grip te houden.

Inzicht is cruciaal

Dit begint met een goed dashboard waarop de meest belangrijke informatie staat. Met de komst van Mijn ITON zijn we in staat om onze klanten inzicht te geven in de prestaties van hun IT omgeving en onze prestaties rondom de afspraken die zijn gemaakt. Door continu te investeren in het verzamelen, verwerken en presenteren van data op een veilige en betrouwbare wijze, zorgen we ervoor dat onze klanten ons niet moeten geloven op onze blauwe ogen, maar ook daadwerkelijk kunnen zien wat er gebeurt en dus ook in kan grijpen als het nodig is.

Communicatie als hoeksteen

Met de inzichten van het dashboard stopt het niet. Grip houden betekent ook op regelmatige basis afstemmen met elkaar en er voor zorgen dat er afspraken gemaakt worden en afspraken gecontroleerd worden. Dat betekent dat er duidelijke lijnen moeten zijn waarop we communiceren en moet helder zijn wie op welk niveau met elkaar praat.

Daarom werken we met een team van mensen rondom jouw organisatie. Voor directe ondersteuning hebben we eindgebruikersondersteuning vanuit onze servicedesk. Om de juiste keuzes te maken formeren we een klantteam die zich met de dagelijkse operatie van jouw IT bezighoudt. Ons Cloud Operating center voert continu controles uit en de Customer Succes Manager houdt zich bezig met alle tactische en operationele vraagstukken rondom jouw IT.

Juist deze dienstverlening maakt dat wij ons onderscheiden van veel anderen. Een echte IT partner moet geen belemmering zijn op waarde creatie, maar moet continu bijdragen aan het creëren van blijvende waarde. Een echte IT partner is bereikbaar, inspireert en houdt jouw organisatie scherp.

Veiligheid is meer dan techniek

Regie betekent tegenwoordig ook sterke aandacht voor veiligheid. Niet alleen dwingt de wetgever steeds meer af dat organisaties aandacht hebben voor dit onderwerp door bijvoorbeeld de aanscherping van grip op persoonsgegevens door de invoering van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR genoemd).

Ook de commerciële noodzaak wordt steeds hoger. Vrijwel geen enkele organisatie kan het zich veroorloven dat het bedrijf stil komt te liggen door een hack of ransomware aanval. En wat te denken van bedrijfsspionage waardoor jou concurrentiepositie heftig wordt ondermijnd?

Deze aandacht voor veiligheid is geen technisch feestje. Veiligheid betekent continu grip houden op risico’s en handelen op het moment dat de risico’s te hoog worden. Veiligheid betekent een balans tussen technische maatregelen, bewustzijn bij medewerkers en procedures en draaiboeken die gericht zijn op het voorkomen van fouten en verkleinen van impact als zaken toch mis gaan.

Juist daarom investeren wij hevig in veiligheid en hebben we de ITON Baseline voor Informatiebeveiliging (IBI) ontwikkeld. Wij kijken verder dan techniek.

Logo-ITON-footer

Contact

> Neem contact op

Werken bij

> Kom bij ons werken

Gegevens

Landjuweel 20
3905 PG Veenendaal

Algemeen
088 070 06 00

Support
088 070 06 25
sd@iton.nl

Socials

     
IBI | ISO27001 | ISAE3402
Share This