Selecteer een pagina
Serieuze informatie- beveiliging volgens ISO 27002 afgeleide: IBI
Serieuze informatie- beveiliging volgens ISO 27002 afgeleide: IBI

Dat ISO 27001 een standaard is voor informatiebeveiliging dat hoeven we de meeste organisaties niet uit te leggen. Er wordt in beschreven hoe informatiebeveiliging procesmatig ingericht en continue verbeterd kan worden. Maar is dat afdoende? Voor echte databeveiliging is wat ons betreft meer energie nodig. Daarom is onze ITON Baseline voor Informatiebeveiliging oplossing gebaseerd op ISO 27002; een extra lijst van beheersmaatregelen waarmee bijvoorbeeld cyberdreigingen sterk beperkt of verkleind worden.

Maatregelen om preventief cyberaanvallen te voorkomen

Processen rondom informatie beschreven hebben is een prima eerste stap. Maar uiteindelijk gaat het om de actieve uitvoering van werkzaamheden en dus de omgang met informatie. ITON Baseline voor Informatiebeveiliging (IBI) houdt onder andere in dat we proactief de dataveiligheid continu monitoren en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Dat gaat dus net een stap verder dan ‘normaal IT beheer’, waarbij in veel gevallen iets gesignaleerd wordt als het al te laat is. Branden voorkomen in plaats van branden blussen is hoe we de IBI aanpak eenvoudig kunnen omschrijven.

IBI geeft inzicht

Mensen die voor de security beheersmaatregelen verantwoordelijk zijn, zoals security officers of systeembeheerders, moeten soms heftige gesprekken voeren om leidinggevenden te overtuigen van extra investeringen die gedaan moeten worden om cyberaanvallen te voorkomen. Om deze mensen tegemoet te komen erstrekken we overzichtelijke rapporten die een duidelijk beeld geven van de status van de informatiebeveiliging. Bovendien wordt aangegeven wat er minimaal noodzakelijk is om de weerbaarheid van een organisatie te vergroten.

“Dankzij een integraal securityplan en een centraal overzicht is onze security stukken verbeterd”

Michael Angelista, security officer van AB Vakwerk

Bijkomend voordeel van een integrale aanpak

Organisaties moeten aan auditors kunnen laten zien dat ze compliant zijn; je kunt wel zeggen dat de informatiebeveiliging volgens ISO 27001/27002 op orde is, maar je zult het ook moeten aantonen. Daarom is ITON Baseline voor Informatiebeveiliging voorzien van duidelijke Power BI dashboards. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt aan welke vooraf gemaakte doelstellingen en geïmplementeerde beheersmaatregelen wordt voldaan en wat mogelijk nog extra aandacht behoeft. Kortom: continu verbeteren. Een bijkomend voordeel is dat veel tijd en discussies bespaard worden tijdens externe audits.

Wil je een klantervaring lezen?

AB Vakwerk, een organisatie met elf vestigingen, 1.100 vaste vakkrachten en 6000 flexibele medewerkers, werkt in een veilige hybride omgeving. Ook zij maken daarbij gebruik van de ITON Baseline voor Informatiebeveiliging (IBI).

Klik hier voor de aansprekende referentie.

Logo-ITON-footer

Contact

> Neem contact op

Werken bij

> Kom bij ons werken

Gegevens

Landjuweel 20
3905 PG Veenendaal

Algemeen
088 070 06 00

Support
088 070 06 25
sd@iton.nl

Socials

     
IBI | ISO27001 | ISAE3402
Share This