ITON Privacybeleid

ITON® zet zich in voor bescherming van de privacy van klanten en gebruikers van haar online diensten, daarnaast willen wij dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. (press here for the English version)

De omgang met persoonsgegevens wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Dit alles gebeurt geheel conform de eisen die de Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hieraan stelt. ITON® is onder de AVG de zogeheten 'verwerkingsverantwoordelijke' met betrekking tot persoonsgegevens die wij direct van klanten, gebruikers of websitebezoekers verkrijgen. Hieronder zetten wij uiteen wat dit inhoudt.
 

Verwerking van persoonsgegevens

ITON® verkrijgt bij het uitvoeren van onze dienstverlening mogelijk de volgende persoonsgegevens van jou: naam, bedrijf, functie, bedrijfsadres, bedrijfsvestigingsplaats, telefoonnummer van het bedrijf en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij:
a) Om onze diensten te kunnen verlenen;
b) Om je te informeren over onze activiteiten, cursussen, producten en andere gerelateerde nieuwsberichten;
c) Voor directe marketingactiviteiten.
 
Verder maken we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina's te kunnen delen.
 
Het verwerken van persoonsgegevens doet ITON® op basis een van de volgende wettelijk toegestane grondslagen voor verwerking:
a) Verwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen ITON® en jou;
b) Verwerking is noodzakelijk vanuit een wettelijke verplichting voor ITON®;
c) Jij hebt daarvoor toestemming gegeven.
 
Ten behoeve van de direct marketingactiviteiten kunnen persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden binnen de categorie marketing. Indien persoonsgegevens worden gedeeld, zal dit uitsluitend plaatsvinden conform de bepalingen zoals overeengekomen en vastgelegd in de verwerkersovereenkomst met deze derden. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden die zich buiten de EU bevinden.
 
Persoonsgegevens die je verstrekt, worden zolang bewaard als nodig is voor de volledige uitvoer van de dienstverlening.
 
Verzoeken die te maken hebben met privacy kunnen per e-mail worden gestuurd naar privacy@iton.nl. Dus wil je je persoonsgegevens inzien, laten wijzigen, aanvullen, verwijderen, laten overdragen of wil je bezwaar maken tegen gegevensverwerking, stuur dan je verzoek per e-mail naar privacy@iton.nl. Heb je persoonlijke toestemming gegeven door je persoonsgegevens achter te laten, is er altijd het recht om de toestemming weer in te trekken via ditzelfde e-mailadres.
 
Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder door je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Klikgedrag

Op de website van ITON® worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan ITON® haar dienstverlening steeds verder optimaliseren. Het gaat hier dan om zogeheten 'anonieme gegevens' die niet aan jou als persoon kunnen worden gekoppeld.
 
ITON® maakt op haar website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen of in de sessie van jouw browser staat.
 

IP Adres

Op de website van ITON® worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan ITON® haar dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt ITON® gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend.
 
De IP-adressen kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je ITON® hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
 

Aansprakelijkheid

Hoewel de website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, kan ITON® geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.
 

Wijzigingen privacybeleid

ITON® kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacybeleid. Het meest actuele privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van ITON®. Deze versie is opgesteld op 05 februari 2019.