Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn expliciet van toepassing de Algemene Voorwaarden van ITON . ITON hanteert de voorwaarden van Nederland ICT 2014, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. De Algemene Voorwaarden van ITON worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden te downloaden op de site van onze brancheorganisatie Nederland ICT: www.nederlandict.nl

Klik hier voor de Engelse versie van de algemene voorwaarden.