Onze voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn expliciet de Algemene Voorwaarden van ITON van toepassing. ITON hanteert de voorwaarden van de Fenit, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. In geval van strijdigheid gelden de Leveringscondities diensten en producten. De Algemene Voorwaarden van ITON worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden te downloaden op de site van onze brancheorganisatie Nederland ICT: www.nederlandict.nl

Klik hier voor de Engelse versie van de algemene voorwaarden.