ITON focust zich op de automatisering waardoor wijzigingen sneller worden doorgevoerd en de kans op fouten sterk afneemt. Dit zorgt er niet alleen voor dat tijd overblijft om te innoveren, maar ook dat je taken bij je medewerkers zonder kennis van IT kunt neerleggen. ITON biedt hierin ondersteuning door een selfserviceportaal.