Modern samenwerken betekent alert zijn op datalekken

Een datalek is zo gebeurd. Overal waar medewerkers bestanden online delen en samenwerken met collega's in Excel bestanden, Word of PowerPoint groeit de kans op een datalek. We zullen je niet vermoeien met de harde risicocijfers, maar geloof ons: als je iets niet wilt, is het een datalek. Hoe beperk je de risico's? 

Wat maakt modern samenwerken zowel kansrijk als risicovol? 

Bestanden online delen, versiebeheer van documenten en samenwerken via internet is aan de orde van de dag. Logisch ook. Het moderne werken in de cloud maakt meer mogelijk dan ooit en de moderne werkomgeving met virtuele teams brengt ons veel gemak en resultaat. Het succes van Office 365 is daarvan een belangrijke exponent. Angst voor een datalek mag dan ook nooit de boventoon voeren. ITON is je partner bij een nuchtere risico-inventarisatie.  

Welk risico loop je bij een datalek? 

Dataverlies is de ergste nachtmerrie van managers, IT-professionals en bestuurders. Niet alleen vanuit concurrentieoogpunt. Ook imagoschade en vertrouwensbreuken liggen op de loer zodra een datalek dreigt of is geconstateerd.  

En dan is er nog de administratieve last. AVG-regelgeving eist dat organisaties en bedrijven aantoonbaar maatregelen nemen om persoonsgegevens veilig te stellen. Vooraf en vanzelfsprekend ook achteraf met een meldplicht en stappenplan.  

Paniekvoetbal? Nooit met ITON!  

Wij zorgen ervoor dat je medewerkers onder alle omstandigheden meester blijven van de situatie en succesvol kunnen samenwerken. Juist in risicovolle situaties is ITON je beste secondant.

Waar kan ik terecht voor advies bij een datalek? 

De Autoriteit Persoonsgegevens informeert je over meldplicht bij een datalek en voorziet in een stappenplan en protocol. Ook ITON is je sparringpartner bij het inperken van de risico's. Met advies en bewezen technologie voorzien we je organisatie en je medewerkers van veilige data-infrastructuur zodat documenten delen en online samenwerking veilig, snel en effectief blijft.  

Wat is de succesfactor van ITON? 

ITON beschikt over expertise en applicaties om je kansen op een datalek fors in te perken. Met moderne cloudoplossingen blijft modern samenwerken veilig, verrassend en lekker snel. Je organisatie en je data blijven optimaal bereikbaar. Voor jou en voor je medewerkers.