Moderne Werkplekken

Elke medewerker heeft een vorm van werkplek nodig, waarmee informatie en systemen samengebracht worden bij uw medewerker. De vorm is van ondergeschikt belang.

Of werkplek nu bestaat uit een smartphone, traditionele (virtuele) desktop, of een toekomstige op augmented reality gebaseerde werkplek, er zal iets moeten worden geregeld. Door de juiste werkplek vorm aan te sluiten bij de manier van werken van de medewerker wordt waarde gecreëerd. Moderne werkplekken bestaan uit de onderstaande drie onderdelen. Streven is om een volledige dienstverlening te bieden op de werkplekken.

Cloud Desktop 

Cloud Desktop is een online op Windows gebaseerde werkplek die via het internet beschikbaar gesteld wordt. Cloud Desktop biedt de mogelijkheid via een centraal webportaal of een directe koppeling vanuit het lokale apparaat, verbinding te maken met de werkplek. Hier kunt u op gecentraliseerde wijze gebruikmaken van (bedrijfs-)applicaties.

Web Werkplek 

Werkplek 365 is een complete browsergebaseerde werkplek. Een soort desktop uit de cloud, waardoor medewerkers SaaS applicaties vanuit één centraal punt kunnen openen.

Fysieke Werkplek 

De Fysieke Werkplek kan gebruikt worden voor het werken met de Virtuele Werkplek en Web Werkplek. Tevens is de Fysieke Werkplek als zelfstandige oplossing beschikbaar. Het beheer, ondersteuning en gebruik van de hardware wordt door ITON ondersteund.