De digitale transformatie is niet te stoppen

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Waar de term transformatie vroeger nog vooral gebezigd werd door onderzoeksbureaus, zien we tegenwoordig de transformatie in tal van onderdelen van het bedrijfsleven en de maatschappij terug. De manier waarop we samenwerken verandert sterk. De nieuwe generatie werknemers heeft andere eisen en wensen, businessmodellen veranderen sterk en de manier waarop we gebruikmaken van (met name) digitale middelen verandert in een rap tempo van een investeringsmodel naar een pay-per-use model. Bedrijven investeren steeds minder in niet-core business, maar maken steeds meer gebruik van diensten om het werk te kunnen uitvoeren.

Deze veranderingen worden in grote mate gedreven door technologische ontwikkelingen, en de daarbij horende mogelijkheden die ontstaan. We zien dat hier een vliegwieleffect ontstaat. Doordat meer en meer organisaties gebruik gaan maken van deze nieuwe technologische mogelijkheden, veranderen de eisen en verwachtingen van klanten en medewerkers in rap tempo. Waar een organisatie nu nog onderscheidend kan zijn door deze technologische ontwikkelingen, zal de transformatie ervoor zorgen dat organisaties binnen afzienbare tijd alleen nog kunnen verliezen als ze nieuwe technologische ontwikkelingen niet adopteren.