Cloud als antwoord op digitale transformatie

Technologische ontwikkelingen worden niet alleen steeds belangrijker, ze volgen elkaar ook steeds sneller op. Om deze ontwikkelingen te kunnen blijven adopteren is een IT-infrastructuur nodig die mee kan veranderen op het moment dat de behoefte er is. De inzet van Cloud technologie helpt organisaties om daarop in te spelen.

De belangrijkste kenmerken van cloud zijn vastgesteld door de NIST:

  • Self Service aanwezig (wijzigingen doorvoeren zonder tussenkomst van menselijk handelen);
  • Elasticiteit (niet alleen snel kunnen groeien, maar met hetzelfde gemak kunnen krimpen);
  • Betalen naar gebruik, inzicht in gebruik.

Bovenstaande kenmerken zijn belangrijk, omdat dit de enige manier is waarop klanten daadwerkelijk technologische ontwikkelingen kunnen blijven volgen.

Helaas wordt de term cloud vaak gebruikt als een marketingterm. Veelal zien we cloud contracten voorbijkomen, waarbij wel IT-infrastructuur in abonnementsvorm wordt aangeboden, maar de technologie zelf statisch is. In de praktijk betekent dit vaak een sterke beperking in elasticiteit en ontbrekende transparantie in gebruik van de dienst.

Organisaties kunnen op deze manier niet alleen onmogelijk profiteren van cloud economics (IT-kosten die 1-op-1 meebewegen met het verbruik), maar worden in de praktijk ook beperkt in de snelheid waarop technologische ontwikkelingen kunnen worden geadopteerd.