Contact Support

Blog


Regelmatig word ik geconfronteerd met klanten die aangeven dat ze naar de cloud willen. Al snel wordt duidelijk dat geen inhoud is gegeven aan het doel. Naar de cloud gaan wordt gezien als oplossing om wensen als ontzorging en (financiële) voordelen te laten uitkomen. Dat is het ook, maar vaak wordt niet nagedacht over de impact ervan op de organisatie.

De cloud wordt ingegaan als een avontuur. Organisaties hebben niet goed in kaart waaraan ze beginnen en uiteindelijk wordt de weg naar de cloud een eindeloze reeks aan negatieve ervaringen. Zo wordt soms door directie besloten dat de organisatie binnen vijf jaar in de cloud zit. Gevolg: weerstand. IT afdelingen willen niet mee, soms omdat ze vrezen voor hun eigen baan of omdat de consequenties van het besluit niet goed zijn doordacht.

Flexibiliteit

Ook wordt er van tevoren niet goed nagedacht over de randvoorwaarden. Zo is er een bedrijf dat onlangs een nieuw pand heeft neergezet met daarin een eigen datacenter. Tijdens de bouw is besloten dat de organisatie volledig naar de cloud gaat: er is nooit een server in dat datacenter gekomen. Zonde. Soms is de directie niet tevreden over de diensten die de IT afdeling levert en kiest daarom voor de cloud: 'Als we alles uitbesteden is het goed geregeld.' Wat dat verder impliceert, daar wordt vaak onvoldoende bij stil gestaan. Uitbesteden betekent dat je ook flexibiliteit in moet leveren. Voor cloud kiezen is immers kiezen voor standaarden, waarmee de kwaliteit gewaarborgd kan worden. Maatwerk is dan ook minder eenvoudig te realiseren of heel kostbaar.

Budget, faciliteiten en gedrag

Wil je als bedrijf naar de cloud, dan betekent dat dat er veranderingen plaatsvinden op het gebied van kennis, budget, faciliteiten en gedrag. Het budget gaat van investeringen naar operationele kosten. De huidige faciliteiten worden wellicht overbodig, kennis wordt uitbesteed of moet worden opgedaan en medewerkers moeten zich aanpassen aan de nieuwe werkwijze. Cloud is niet alleen een technische keuze, maar heeft impact op de hele organisatie. De impact in kaart brengen is een must voor een comfortabele reis.

Reis in plaats van avontuur

Ik zie de route naar de cloud als een reis in plaats van een avontuur: bedenk van tevoren waar je gaat beginnen, wat je uit wilt geven, welke stappen je wilt nemen en wat de eindbestemming is. Zo wordt al snel duidelijk hoe je het wilt gaan doen. Hoe pak je dat aan? De techniek van de cloud is slechts een middel. Bedenk eerst wat je functioneel wilt bereiken. Op het moment dat cloud een mooie techniek is, maar één die niet brengt wat je nodig hebt, dan heb je gewoonweg niets aan de oplossing. Kijk eerst wat je nodig hebt en bedenk dan pas hoe je het gaat bouwen. Begin dus met het functionele en daarna de technische route.

Fasering

Breng fasering aan in de deze eis: alles in één keer naar de cloud is voor 95% van de organisaties niet haalbaar. Als je er vanuit gaat dat alle applicaties in de toekomst als SaaS applicaties kunnen worden aangeboden, maak dan deelprojecten. Implementeer eerst de bewezen technologieën, zoals Exchange Online en Office 365, back-up-, uitwijk- en antivirusdiensten.

Daarnaast is het belangrijk de kennis van medewerkers in kaart te hebben. Je moet de nieuwe manier van werken op een goede manier weten te presenteren aan de gebruikers en aan de beheerders. Dat kan in een portaal zijn of een hosted omgeving. Zorg dat de medewerkers mee kunnen in de vernieuwing. De ervaring leert dat het verstandig is klein te starten en dat cloud dan uiteindelijk een heel mooi middel is om jouw doelen te bereiken.

Cloud DNA Check

Is jouw organisatie klaar voor de cloud? Doe de Cloud DNA Check en ontdek waar het bedrijf op de route bevindt. Waar liggen de sterke punten van de organisatie en waar is nog werk te verzetten?