Contact Support

Blog


Dit is het uitgelezen moment om te onderzoeken wat digitale transformatie voor jouw bedrijf kan betekenen. Veel organisaties hebben dagelijkse taken uitbesteed en de beschikbare tijd voor innovatie neemt mede daardoor toe.

Veel organisaties (directies en managers), zowel aan de business- als aan de IT-kant, worstelen met de vraag: "Hoe vertaal ik veranderend consumentengedrag, veranderende bedrijfsstrategie en technische ontwikkelingen naar tastbare oplossingen die mijn bedrijf helpen de gestelde doelen te bereiken?"

In mijn dagelijkse contacten met bedrijven hoor ik vaak:

 • We kennen onze markt heel goed;
 • We weten niet naar welke functionele oplossingen we kunnen kijken;
 • We weten niet naar welke technische oplossingen we kunnen kijken;
 • Het ontbreekt ons aan tijd en kennis om een Digital Transformation project te initiëren;
 • Hoe richt ik een project op dit onderwerp in?;
 • Wat levert mij een dergelijk project concreet op?

Nieuwe inzichten

Structuur en branche inzicht zijn voor de start van de beantwoording van cruciaal belang. Heb je binnen jouw bestaande branche-overlegstructuren dit onderwerp geagendeerd? Daarnaast is het goed om advies in te winnen bij leveranciers die binnen jouw functioneel en technisch domein actief zijn.

Leveranciersessies zijn zeker in deze tijd onmisbaar om als vliegwiel te fungeren om onderwerpen uit te diepen en nieuwe inzichten te krijgen. Ik ben van mening dat veel ondernemers nog erg weinig gebruikmaken van kruisbestuiving met klanten, leveranciers en concurrenten.

Om helder te krijgen wat je als ondernemer kan bereiken met een succesvolle digitale transformatie zijn een aantal vragen op voorhand van belang. Dit zijn:

 • Krijg ik de meest actuele bedrijfsmatige inzichten (financieel, organisatie en markt)?
 • Wat moet mijn ambitieniveau zijn?
 • Stel ik de juiste bedrijfsdoelen?
 • Stel ik de juiste eisen aan business en ICT?
 • Wie helpt mij tijdens dit traject; wie is mijn 'trusted advisor'?

Analyse

Uit mijn analyses bij veel ondernemingen zie ik dat veel bedrijven tegen de digitale transformatiedrempel aan hikken en het lastig vinden de eerste stap over die drempel te zetten. Veel bedrijven zijn bang dat digital transformation projecten niet concreet worden en dat men kan verdrinken in het 'procesdenken'.

Dit kan voorkomen worden door heldere doelen te stellen en een pragmatische aanpak te kiezen. Een voorbeeld van een concrete vraag die ik onlangs van een transporteur kreeg is: hoe krijg ik het voor elkaar om met een gelijkblijvend transportvolume dagelijks minder vrachtwagens de weg op te sturen?

Tja, hoe kan jouw organisatie en het directe 'Umfeld' van jouw bedrijf deze vraag beantwoorden en hoe vertaalt zich dit naar jouw IT-platform? Ik deel graag mijn inzicht. Neem contact met mij op via onderstaand formulier en ik inspireer je graag bij het beantwoorden van jouw vragen.

In mijn volgende blog ga ik in op de wijze waarop de cloud je helpt bij het realiseren van jouw bedrijfsvisie en -doelen.