Contact Support

Blog


Zoals ik je al in eerdere blogs meldde zie ik in mijn contacten met organisaties dat met name veel mkb’ers nog huiverig zijn om een gehele of gedeeltelijke overstap naar de cloud te maken. Hoe komt dat en welke stappen kun je nemen om duidelijk te krijgen wat de stap naar de cloud voor jouw organisatie kan betekenen?

Een stap naar de cloud biedt jouw bedrijf toenemende wendbaarheid, waardoor je in staat bent sneller op markt- en organisatiewijzigingen in te spelen en daarnaast ben je verlost van de investering in (backend) hardware, het afsluiten van onderhoudscontracten en de inrichting van eigen datacenters.

Daarnaast ben je in staat om bij een uitbesteding van het beheer op de nieuwe cloud-oplossing jouw eigen mensen in te zetten op het vertalen, initiëren en onderzoeken van functionele businessvragen.

Hoe vlieg ik een mogelijke cloud transitieproject aan?

Het begint bij een gedegen oriëntatie- en voorbereidingsfase, deze kun je zelf of begeleid uitvoeren. Tijdens deze fase zijn de volgende stappen van belang:

  1. Wat is het doel dat ik met een cloud-gang wil bereiken en is een overstap naar de cloud wel de juiste oplossing?;
  2. Hoe ga ik de gang naar de cloud strategisch aanvliegen? Houd ik rekening met alle aspecten (IT gerelateerde zaken én organisatorische aspecten)?;
  3. Kijk nauwkeurig naar welke cloud-definitie je hanteert: public, private of een combinatie van die twee in een hybride cloudoplossing. Voor het maken van de juiste keuze voor jouw organisatie is van belang om allereerst te kijken naar jouw applicatielandschap en pas daarna naar de technische invulling;
  4. Hoe ga ik mijn applicaties en de hiervoor gekozen cloud oplossing met elkaar integreren om het volledige bedrijfsproces te kunnen ondersteunen? Daarnaast is het van belang te kijken naar de partij die verantwoordelijk voor het integratieplatform en wie de integratie uitvoert;
  5. Heb je alle bovenstaande vragen beantwoord, dan is het tijd om het migratieplan op te stellen waarbij per applicatie wordt gekeken naar de meest optimale migratiefasering;
  6. Het technisch beheer en technisch- en functioneel applicatiebeheer van de gekozen cloud oplossing blijven zaken die belegd moeten worden. Je kunt deze beleggen bij een partner die in staat is je volledig te ontzorgen en die je kan adviseren over innovaties die erop functioneel- en technisch gebied plaatsvinden.

Het doel van een overgang naar de cloud moet verschillende winstpunten behalen: naast de eerdergenoemde toegenomen wendbaarheid moet de flexibiliteit toenemen en moet het de productiviteit van jouw business en IT-afdeling verder verhogen.

Ik deel graag mijn inzichten in de gang naar de cloud. Neem contact met mij op via mail of vul het onderstaand contactformulier in en ik inspireer je graag bij het beantwoorden van jouw vragen.