Contact Support

Nieuws


De behoefte aan de cloud is groot, vooral nu zichtbaar is dat het veel voordelen biedt voor organisaties die thuiswerken bevorderen. Uit het Cloud Onderzoek 2020 van Dutch IT Channel blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven die nog steeds servers gebruiken die niet in de cloud staan, van plan zijn om naar de cloud te migreren.

Zes op de tien organisaties is van plan over te stappen naar de cloud. Ongeveer 13% wil dat zelf zo snel mogelijk doen, terwijl 49% kiest voor aanpak waar het geleidelijk en/of gedeeltelijk naar de cloud overstapt. Vooral de publieke sector (73%) stapt graag over naar de cloud. Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe groter het bedrijf, hoe groter de wens is om naar de cloud te gaan.

Bij organisaties waar een mix aanwezig is van cloud en niet cloud servers wordt als reden aangegeven dat ze dat doen omdat er workloads zijn die niet in de cloud kunnen/mogen draaien. Wet- en regelgeving kan voorkomen dat een workload volledig naar de cloud gemigreerd kan worden.

Cloud voordelen

Iedere organisatie heeft zo zijn eigen reden om naar de cloud over te stappen. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de meesten voor de cloud kiezen vanwege de mogelijkheid om snel op en af te schalen en dat het ontlasten van de eigen IT een grote rol speelt bij de besluitvorming.

Plannen omtrent migratie

Ongeveer driekwart van de deelnemers van het onderzoek geeft aan te verwachten binnen 2 jaar nieuwe workloads naar de cloud te brengen. Bij die organisaties zit er een groot verschil in welke workload naar de cloud wordt gebracht. Dataverwerking/dataverzameling vormt ongeveer een vijfde van de genoemde workloads. Dat geldt ook voor kritische applicaties.

Sparren over de cloud

Denkt jouw organisatie ook na over het overzetten van workloads naar de cloud? Neem via het contactformulier aan de linkerkant contact met ons op om eens vrijblijvend te sparren over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Samen kunnen we onderzoeken of jouw organisatie klaar is voor de volgende stap.

Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 zijn we telefonisch bereikbaar via: 088-0700600