Voorbereid zijn op de toekomst, dat is wat de IT afdeling van maritiem dienstverlener Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) voor ogen heeft. Daarom is besloten afscheid te nemen van het eigen datacenter en de IT te verplaatsen naar Azure. Walther Berk, projectmanager van Boskalis: "We stonden aan de vooravond van een grote investering in ons eigen datacenter. Wij hebben ons de vraag gesteld: is het opportuun nog een keer in hardware te investeren of moeten wij mee met de beweging naar een pay-per-use model waarin de basislaag, IaaS hosting, voor ons gedaan wordt?"

"Daarnaast hebben we ons afgevraagd waarin wij als IT afdeling excelleren. Is dat het beheren van hardware of ligt onze toegevoegde waarde op applicatievlak en business consultancy? Volgens ons dat laatste. En we krijgen vanuit de business steeds meer de vraag om applicaties te hosten, we moeten een steeds snellere time-to-market realiseren. Bovendien werken veel medewerkers van Boskalis over de hele wereld en willen ze overal en altijd bij hun data en applicaties kunnen. Daarvoor is een online platform, zoals de Microsoft Cloud, uitermate geschikt."

Complexe migratie

Een van de projecten binnen deze overgang was de migratie van de Citrix omgeving naar Azure. Berk: "ITON is onze Citrix partner en Citrix was één van de elementen die we moesten migreren. Een complexe migratie, waarbij we externe hulp nodig hadden. Het is logisch dat je daarvoor bij je beheerpartner te rade gaat. We hebben met andere partijen gesproken, maar ITON kwam er wat betreft kennis het beste uit."

Opbouw nieuwe omgeving

Het was een spannend traject. "Zo'n groot project is niet vaak gedaan. Het is niet zomaar het oppakken van de Citrix servers en deze in Azure plaatsen, maar het vereist het opbouwen van een nieuwe omgeving, die geschikt is voor Azure." En niet alles kon één-op-één worden gemigreerd. Wim Harlaar, senior system administrator bij Boskalis, licht toe: "We hebben ook een rationalisatieslag gemaakt, inclusief uitfasering van bepaalde elementen. Daarnaast hebben we Citrix naar de laatste versie getild. We hebben voor Citrix gekozen omdat dit voor sommige gebruikte applicaties, zoals Metecom, nog steeds het enige platform is dat werkt."

Zeer tevreden

Het project is gestart met het opstellen van de scope. "Vervolgens hebben we samen met ITON een inventarisatieslag gemaakt", zegt Harlaar. "Wat hebben we, hoe moet het eruit gaan zien en wat behouden we? Op basis daarvan is een technisch ontwerp geschreven. Dat hebben we verder afgepeld en zo de migratiemomenten bepaald." Projectmanager Berk is erg enthousiast over het verloop van de migratie. "Het is ontzettend goed gegaan, zowel wat betreft budget als tijd. We zijn zeer tevreden over het traject. Uiteindelijk hebben we wel wat veranderingen gehad en meer- en minderwerk, daar is ontzettend goed mee omgegaan. Er werd niet afgewacht, dingen werden meteen opgepakt. Qua inhoud en uitvoering hebben de mannen van ITON en Harlaar het samen gedaan."

Risico's

"De risico's en de mogelijke problemen die vooraf in kaart gebracht waren, zijn de enige zaken waar we tegenaan zijn gelopen. En daarvoor hadden we al maatregelen gedefinieerd. Doordat we naar een nieuwe versie van Citrix zijn gegaan, is het afwachten of alle servers die daaronder hangen blijven functioneren. Dus we hebben eerst een test- en acceptatieomgeving opgezet en daar uitvoerig getest. Pas toen iedereen groen licht gaf, zijn we naar de productieomgeving overgegaan."

Harlaar: "Het neerzetten van een testomgeving heeft wel extra werk gekost. We hebben een deel van onze huidige omgeving afgebroken en servers alvast naar Azure gemigreerd om een testomgeving te creëren. Alle applicaties zijn dubbel aangemaakt. Aan de Azure kant hebben we een set klaargezet, gelijk aan hetgeen dat we aan productie hebben. Bij onze applicatiebeheerders hebben we aangegeven wat we van plan waren. Dat alles bij elkaar heeft ons geholpen bij het goede verloop van het project. En dat terwijl het een complexe migratie was: het was van belang de applicaties en applicatieservers tegelijkertijd te migreren. Je hebt maar één onderhoudsmoment. Dat maakt het ook extra spannend: op dat moment voer je meerdere wijzigingen door. Als er dan iets niet werkt, krijg je op alles een issue. Ligt het aan de applicatieserver, aan Citrix of aan de opwaardering van de versie? Troubleshooten wordt dan moeilijk."

"We hebben ervoor gekozen applicaties te migreren als setjes", zegt Berk. "De applicatie, de applicatieserver en de Citrix componenten werden als set overgezet naar Azure. Het was belangrijk dat Harlaar, ITON en de applicatieteams met elkaar samenwerkten en op een moment alles overzetten. Voor ITON was het geen geïsoleerd project, ze moesten nauw samenwerken met het hele team. Dat ging perfect. Natuurlijk loop je weleens ergens tegenaan, maar het is naar volle tevredenheid verlopen."

Gevolgen organisatie

En wat betekent de migratie voor de organisatie? Harlaar: "Voor applicatiebeheerders en gebruikers verandert weinig. De gebruiker opent nog steeds de applicatie. Dat is ook het doel wat wij nastreven: een zo gemakkelijk mogelijke transitie maken van on-premises naar Azure. Wel zijn er verbeteringen te melden. Gebruikers ervaren een kortere opstarttijd. Ook beheerders reageren enthousiast. Hun werk is makkelijker geworden. Onze eerstelijns helpdesk heeft met de nieuwe tooling meer overzicht, kan eenvoudiger meekijken met de gebruiker en heeft meer inzicht hoe de omgeving ervoor staat. Dat komt onder andere doordat we de nieuwste versie van Citrix Director in gebruik hebben genomen."

Als gevolg daarvan heeft Boskalis de procedures moeten aanpassen: de omgeving is anders. En dat heeft weer impact op het beheercontract met ITON. Harlaar: "Ook hadden we een deel van onze omgeving niet in het contract met ITON opgenomen, nu wel. Het is één omgeving, daarom hebben we ervoor gekozen alles bij één partij in beheer te doen. Zo hoeven we niet steeds te kijken wat er wel of niet onder het contract valt.’"

Door de overgang naar Azure is Boskalis afhankelijk geworden van Microsoft. Een aandachtspunt volgens de projectmanager. "Anderzijds is het platform dat Azure aanbiedt stabieler dan we ooit zelf met onze beperkte capaciteit konden garanderen. Dus we hebben het niet in onze eigen hand. Maar de uptime garanties die Azure op het IaaS platform aanbiedt, zijn 99,95 procent. Ontzettend hoog."