Contact Support

Blog


Een veilige omgeving op school creëren voor kinderen is niet nieuw, echter worden er steeds hogere eisen gesteld. Waar in het verleden met name de focus lag op kinderen uit kwetsbare groepen, zijn nu - met de toename van het internetgebruik en toegang tot sociale media - alle kinderen kwetsbaar geworden.

Iedereen kent de verhalen over online pesten, sexting en de rol die online wereld speelt binnen radicalisering. In deze blog ga ik niet in op de gevaren die dit met zich meebrengt, maar belicht ik juist de pragmatische kant. Welke regelgeving bestaat er en hoe kan IT faciliterend zijn in het creëren van een veilige omgeving.

Sociale Veiligheid op School

Sinds 2015 is de wet Sociale Veiligheid op School van toepassing. Scholen worden verplicht te zorgen voor een veilige school. Dit betekent concreet dat scholen:

  • Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren
  • Het effect van dit beleid moeten monitoren
  • Coördinatie van antipestbeleid en een vast aanspreekpunt op het gebied van pesten moeten borgen binnen de organisatie

Welke implicaties heeft deze wet op de digitale wereld?
In deze wetgeving wordt niet specifiek ingegaan op de digitale wereld. Toch zijn scholen zich er terdege van bewust dat juist deze ‘onzichtbare’ wereld een belangrijk aspect is in de leefwereld van de leerlingen. Naast alle positieve kanten biedt de online wereld een platform waar pesten, radicalisering en seksuele (mis)handelingen plaatsvinden. Dit betekent dat om een veilige school te creëren er niet alleen moet worden gekeken naar beveiliging van de digitale school, maar dat dit zelfs een centrale rol in het beleid moet innemen.

Hoe creëert u een veilige digitale omgeving?

In gesprekken die ik met organisaties voer, blijkt dat het een uitdaging is om te bepalen hoe een veilige omgeving kan worden gerealiseerd. Aan de ene kant kun je bijvoorbeeld alle social media platformen en YouTube weren van je netwerk, maar aangezien deze middelen steeds vaker onderdeel uitmaken van de les, beperk je de leraren hier enorm mee in hun vrijheid. Dergelijke oplossingen kunnen dan ook op veel weerstand vanuit de organisatie rekenen. Aan de andere kant is het ook niet mogelijk alles ‘open’ te zetten. Daarnaast heb je op die manier ook niet inzichtelijk wie wat doet op het netwerk. De vraag is dus; hoe kun je op een flexibele manier het netwerk beveiligen en zorg je er tegelijkertijd voor dat je eenvoudig kunt rapporteren over wat er gebeurt op het netwerk van de school?

Next Generation Firewall

Naast alle eigenschappen die je mag verwachten van een Next Generation Firewall, biedt ITON met de oplossingen van SonicWall de benodigde flexibiliteit die binnen een onderwijsinstelling nodig is:

  • Geef verschillende groepen, verschillende rechten (jongere leerlingen mogen bijvoorbeeld minder op het web dan bovenbouwleerlingen en medewerkers mogen juist weer meer)
  • Geef leraren de mogelijkheid bepaalde onderwerpen of websites die normaliter geblokkeerd worden, voor de duur van een les te deblokkeren (bv. tijdens een les over radicalisering)
  • Monitor het netwerk continu en stel alerts in om trends te ontdekken
  • Draai met 2 muisklikken rapportages over het laatste uur, dag, maand of jaar. Of laat de gepersonaliseerde rapportage automatisch versturen naar juiste personen binnen de organisatie

Next Generation Firewalls; voor een veilige school, 28 september

Meer weten? Op 28 september informeren wij u graag samen met Jeroen Hekelaar en John Aarsen van SonicWall over de mogelijkheden van next generation firewalls voor het onderwijs. Naast mogelijkheden om online veiligheid van scholieren te realiseren, gaan we in op oplossingen die bescherming bieden tegen gevaren van buitenaf, zoals real-time breach prevention en Deep Packet Inspection voor SSL verkeer. Bekijk het programma en schrijf u in.