Contact Support

Blog


Data is het nieuwe goud. Een uitdrukking die steeds vaker terugkomt. In onze whitepaper De accountant van de toekomst hebben we al enigszins aandacht besteed aan deze uitdrukking.

Van cruciaal belang is de juiste data omzetten naar relevante bedrijfsinformatie. Dit kan namelijk een belangrijk verdienmodel zijn. En laat het nu net zijn dat de accountant de schakel is tussen data en relevante bedrijfsinformatie. De informatie omzetten kan een complex proces zijn. Bij deze complexiteit is kennis van belang. Kennis waarover een accountant beschikt.

Meer productiviteit

De relevante bedrijfsinformatie zorgt voor meer productiviteit en kan eventueel concurrentievoordeel opleveren. Die productiviteit kan je vergroten door gebruik te maken van connected platforms: dit zijn applicaties die op een slimme en geautomatiseerde manier data koppelen. Hierdoor structureer je veel meer en sneller informatie dan wanneer je dit met de hand zou doen. Met die structuur kan je dus analyses maken, dit zorgt voor een meerwaarde in het creëren van relevante bedrijfsinformatie.

Data geeft je als accountant de tools om het verhaal en de discussie met jouw klant aan te gaan omtrent de cijfers, zo kan je van toegevoegde waarde zijn. Met de relevante data heb je meer kennis. Als je meerdere databronnen aan elkaar kan verbinden, verhoogt dit de controle en heb je meer informatie om je verhaal te onderbouwen. Het rendement van een data-analyse is in het begin vrij nihil, ga daarom juist op zoek naar de schaalbaarheid.

Data kan je onderscheiden in gestructureerd en ongestructureerd. Van alle big-data is 20% gestructureerd en 80% ongestructureerd. Gestructureerde data is netjes ingevoerd, bijvoorbeeld naam en leeftijd. Ongestructureerde data is iets ingewikkelder, dit zegt bijvoorbeeld iets over het gebruik van je mobiele telefoon, en is dus veel gevoeliger voor verkeerde interpretatie.

Strategische keuzes maken doet pijn

Slimme en technologische innovaties veranderen het werkveld van de accountant. Door deze veranderingen ben je haast gedwongen strategische keuzes te maken. Dat kan eng zijn en roept waarschijnlijk weerstand op. Deze weerstand is bijna onvermijdelijk, goede interne promotors van de nieuwe strategie is hier dan ook een quick-win.

We zijn het misschien allemaal eens dat data niet alleen thuishoort in het uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden, want je ziet dat data-analyses bijvoorbeeld ook ingezet worden voor systeemanalyses, het vaststellen van de werking van systemen en in de planningsfase van controle. Waar data-analyse in jouw kantoor thuishoort is dus een belangrijke keuze om te maken.

Veiligheid van data

Kantoren die de meerwaarde van data zien, zien daardoor ook de positieve effecten die dit met zich meebrengt. Desalniettemin, brengt het verzamelen van data ook enige problemen met zich mee, hoe zorg je ervoor dat deze data veilig blijft?

De onderstaande stellingen voor het waarborgen van de veiligheid van data, kunnen motieven zijn om de data veilig te stellen:

  1. De toenemende regeling betreffend consumentendata;
  2. Het voorkomen van dure consequenties van datalekken. Een dure consequentie kan bijvoorbeeld zijn het betalen van boetes of het verlies van klanten;
  3. De reputatieschade die jouw kantoor oploopt, wanneer je onzorgvuldig met data om gaat;
  4. Het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Datagericht toezicht

De AFM implementeert de ontwikkelingen van de digitalisering, waaronder datagedreven toezicht. Deze wijze van toezichthouden is erg proactief. De data is van toepassing om voorafgaand te observeren en te voorkomen.

Belangrijk is om te bepalen welke bronnen je gaat gebruiken en welke informatie je überhaupt nodig hebt. Natuurlijk gebruik je interne bronnen, maar wellicht mis je nog informatie, die je uit externe bronnen kan halen. De AFM doet dit bijvoorbeeld bij banken, verzekeraas, De Nederlandsche Bank (DNB) of BKR.

Denk ook goed na over de volgende vragen:

  • Waar wordt de data opgeslagen?
  • Wie is verantwoordelijk?
  • Wie krijgen toegang tot de data?
  • Welke conclusies kan ik trekken uit de data? (AFM)

DNB besteed veel aandacht in het begrijpen va technologische innovaties. Daarom heeft DNB besloten om in 2019 meer onderzoek te doen naar kunstmatige inteligentie en distributed ledger technology (DLT). DNB ziet vooral kansen in digitalisering op het gebied van toezicht, maar brengt daarbij ook de risico's in kaart. Volgens DNB leidt data-analyse tot snellere en betere inzichten. (DNB)

Transparantie

Met behulp van data en analyses kan je de risico's monitoren, wat helpt met het in kaart brengen van technologische gedreven audits. Data en analyses leveren namelijk meer kwaliteit en geeft een gezicht aan de gegeven informatie. Dit zorgt voor transparantie.

Als je bedenkt hoe traditionele audits te werk gaan, waar je bezig bent met het steeds opnieuw testen en controleren. Het verschil tegenwoordig is dat informatie herhaaldelijk en systematisch naar boven komt, dit zorgt voor betrouwbare data en maakt het overzichtelijk. Je moet jezelf alleen wel afvragen of de juiste conclusies zijn getrokken uit de data, daarom is repetitie zo belangrijk.

De consument wil snel informatie. Je kan een vergelijking maken met jezelf; als je een vraag stelt aan iemand,dan heb je liever vandaag antwoord dan morgen. Transparantie is daarom de heilige graal, een real-time overzicht en een voorspelbaar bedrag per maand, geeft je een voorsprong op de concurrentie. Wie de klant voorziet van transparantie heeft een streepje voor.