Een private cloud in uw datacenter

Een private cloud in uw datacenter

Meer dan 93% van de organisaties is bezig met cloud of onderzoekt de mogelijkheden. Toch stellen veel organisaties de migratie uit. Zonde! Waarom maakt u geen gebruik van de cloud mogelijkheden binnen uw eigen datacenter, om zo uw eigen private cloud te creëren?

Veel IT’ers omschrijven hun eigen infrastructuur als ‘private cloud’. Toch zit er een groot verschil tussen een datacenter dat gebruikmaakt van virtualisatie, en een private cloud. Om te snappen wat het verschil is, is het belangrijk de definitie van cloud helder te hebben. Wij maken gebruik van de definitie die is opgesteld door de United States National Institute of Standard and Technology (NIST).

Definitie cloud computing

Volgens de NIST wordt er gesproken over een cloud oplossing als deze voldoet aan de volgende eisen:

  1. Gebruikers kunnen zelfstandig diensten aanvragen en wijzigen, zonder tussenkomst van de leverancier (on-demand selfservice).
  2. U kunt de diensten met allerlei apparaten via een netwerk afroepen (Broad Network Access).
  3. De achterliggende servers kunnen makkelijk worden ‘gebundeld’ en gedeeld door meerdere gebruikers (resource pooling).
  4. U kunt snel opschalen als u extra capaciteit nodig hebt en afbouwen zodra de vraag afneemt (rapid elasticity).
  5. U kunt het verbruik van de diensten meten en betaalt naar verbruik (measured service).

Als we deze definitie toepassen op de IT infrastructuren binnen Nederland zien we dat maar weinig organisaties hieraan voldoen. Al werkt uw infrastructuur prima, er zijn voldoende redenen om serieus na te denken over het veranderen van uw huidige infrastructuur naar een private cloud.

Profiteren van een private cloud

Om te begrijpen hoe u kunt profiteren van een private cloud, beginnen we bij het fundament van elke private cloud. Het grote verschil tussen een traditioneel datacenter en een private cloud is de manier waarop deze wordt opgebouwd. Een traditioneel datacenter bestaat uit netwerkcomponenten, servers met rekenkracht en storage oplossingen, die vaak los van elkaar worden aangeschaft. We zijn ook gewend deze los van elkaar op te schalen en staan er allang niet meer bij stil dat dit een complex, traag en arbeidsintensief proces is.

Hoe anders werkt dit bij een private cloud. Hier denken we vaak in modulaire bouwblokken of ‘pods’, die eenvoudig en snel toegevoegd worden aan de bestaande resourcepool. De fysieke hardware wordt toegevoegd en de software bepaalt de logische inzet ervan. Met name als we werken met systemen die vooraf gebouwd en getest zijn, zoals de Dell Hybrid Cloud Systems, gaat dit razendsnel. U zorgt dat de hardware aangesloten wordt, de software doet de rest. Nieuwe hardware toevoegen kan binnen vier uur in plaats van vier weken. En het onderhoud? U werkt met standaard bouwblokken, dus ook updates zijn vooraf getest en kunnen daardoor automatisch, zonder risico worden uitgerold.

Rapid elasticity bereikt hiermee nooit het niveau van een publieke cloud, maar u bent in ieder geval in staat uw hardware snel uit te breiden en in te zetten voor andere doeleinden. Vervolgens kijken we naar de softwarelaag. Doordat alles gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt, komt selfservice ineens dichtbij. Er is immers nog maar één laag waarop gewerkt wordt; de softwarelaag. Geen aparte bevoegdheden meer voor storage, netwerk of servers, uw beheerders kunnen zich focussen op datgene
wat voor het bedrijf meerwaarde biedt: uw applicaties. Waarom zou u uw applicatiebeheerders niet direct de mogelijkheid geven zelf de applicatieservers uit te rollen en te beheren? Zij weten immers beter wat er gebeurt dan uw server- of storagebeheerders. Een private cloud voorziet dan ook in een eenvoudige beheerinterface.

Resource pooling is natuurlijk niets nieuws. U werkt immers al jaren met virtualisatie. Toch is de combinatie in een private cloud anders. Door virtualisatie te combineren met standaardisatie en selfservice, is het mogelijk inzicht te geven in het verbruik en de kosten ervan. Doordat measured services direct zijn ingebouwd in uw private cloud software, bent u in staat aan te geven wat iets kost. Of u deze kosten doorbelast aan afdelingen is een andere (interne) discussie, maar u kunt besluiten nemen op basis van meer dan alleen een onderbuikgevoel of een reeks aan technische waardes. IT kan haar meerwaarde aantonen en actief deelnemen aan discussies in plaats van de kostenpost te zijn.

Native cloud software

Tot slot verandert de manier waarop we omgaan met software. Software is vaak nog client-server opgebouwd, maar we zien steeds meer softwareleveranciers overstappen naar een ‘native cloud’ model. Dit heeft 2 redenen: allereerst verschilt native cloud software van client-server software door de manier waarop deze schaalt. Bij traditionele software betekent extra capaciteit dat er meer geheugen en meer processorkracht aan een server wordt toegevoegd. We sluiten een (virtuele) server af, verhogen de resources en starten de machine weer op.

Minder capaciteit nodig? Machine uit, resources verlagen en machine starten. Vooral het laatste gebeurt in de praktijk bijna nooit en de methode is op zijn zachts gezegd niet bedrijfsvriendelijk. Cloud native apps zijn zo gebouwd dat de taken over meerdere servers worden verdeeld. Meer capaciteit nodig? Schakel een extra server bij. Minder capaciteit? Zet een machine uit. Doordat dit geen invloed heeft op de beschikbaarheid van de applicaties, kan dit automatisch, op elk moment, plaatsvinden.

Schalen is zo logisch en makkelijk geworden. En nu hebben we ineens wel rapid elasticity gerealiseerd. Niet in de hardware, wel in de primaire functionaliteit naar de organisatie toe. Belangrijk om in de gaten te houden: dit vereist andere software, de kans is groot dat uw huidige applicatielandschap hier niet klaar voor is. Omdat native cloud software meestal gebaseerd is op webstandaarden, zien we hier meteen de logica van de tweede vereiste. Doordat praktisch elk apparaat webstandaarden zoals HTML5 ondersteunt, kunnen we Broad Network Access direct ondersteunen. Dit betekent niet dat een private cloud alleen zin heeft als al uw applicaties native cloud zijn, wel dat u het meest kunt profiteren als deze transitie volledig heeft plaatsgevonden.

De overgang naar de cloud vereist een andere manier van omgaan met IT binnen uw organisatie, of u nu gebruikmaakt van publieke cloud diensten of zelf een cloud opbouwt. U bent niet verplicht om uw controle uit handen te geven of uw data buiten de landsgrenzen te plaatsen, wel zorgt de cloud ervoor dat uw organisatie verandert.
 

Meer lezen?
Deze blog is 1 van de artikelen uit ons Cloud 2020 magazine. Vraag hier een (digitaal) exemplaar aan.

Ben Meints

Product & portfolio management

IT is geen doel, maar een middel om ons leven mooier en makkelijker te maken. Ik geloof in een wereld waar technologie ons in staat stelt om overal en altijd te werken, met wie we maar willen. Zodat we ons als professional en als mens volledig kunnen...

Lees meer over Ben Meints

Blog berichten van Ben Meints

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn Delen op Google+