Contact Support

Blog Microsoft Teams


'Digitaliseren, dat hebben we toch allang gedaan?', zal je wellicht denken bij het lezen van deze titel. Maar het uitdagende is hier het woord ‘succesvol’. Want lang niet iedereen is blij met al datgene wat de laatste jaren qua technologie op hen af is gekomen. Vandaar dat we deze 4 randvoorwaarden hebben opgeschreven die je helpen bij het succesvol digitaliseren.

Randvoorwaarde 1: Technologie moet een doel dienen

De echte uitdaging is dat onderlinge doelen van medewerkers sterk kunnen verschillen, terwijl er bij een uitrol van nieuwe software soms weinig rekening gehouden wordt of de desbetreffende oplossing wel voor iedereen interessant en nuttig is; er volgt een algemene launch.

De informatieoverdracht zal dan bij sommige medewerkers als extra ballast ervaren worden. Beter is om bijvoorbeeld een aantal profielen te maken waarin medewerkers zich kunnen herkennen en op maat training aan te bieden die past bij individuele werkzaamheden.

Randvoorwaarde 2: Het kennisniveau van verschillende generaties moet duidelijk zijn

Oudere werknemers zullen over het algemeen meer stress ervaren dankzij de digitalisering dan jongere collega’s die net van school afkomen. De laatste generatie is er immers mee opgegroeid.

Voordat je met succes iets nieuws wilt introduceren, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office 365, is het raadzaam om duidelijk te hebben waar nog extra aandacht nodig is voor aanvullende training. Inventariseer het kennisniveau, anders krijg je de situatie dat werknemers, gelijk na de implementatie, terugvallen op hun oude vertrouwde gewoontes.

Randvoorwaarde 3: Betrek de gebruikers al in het vroegst mogelijke stadium

Mensen houden niet van veranderen. Over het algemeen klopt dit wel, tenzij zij begrijpen wat de digitalisering hen persoonlijk gaat opleveren. Dus maak medewerkers duidelijk op welke manier het werken voor hen aangenamer wordt. Efficiënter werken betekent bijvoorbeeld meer tijd overhouden voor klanten of de dingen kunnen doen waar je nooit de tijd voor had.

Een extra stimulans kan overigens gegeven worden door een pilot te starten met een groep van medewerkers die positief staat ten opzichte van de verandering. Laat hen hun ervaringen delen, want mensen willen in de meeste gevallen graag horen bij andere mensen die succesvol zijn. Verandering heeft vaak met psychologie te maken.

Randvoorwaarde 4: Informeer klanten dat je anders gaat werken!

Het mag eigenlijk nooit zo zijn dat er ‘ineens’ een nieuw facturatiesysteem is of bijvoorbeeld een andere manier om met jouw bedrijf contact op te nemen. Juist klanten moeten ruim op tijd geïnformeerd worden dat er iets gaan veranderen. Dat levert overigens nog een ander groot voordeel op; je hoort wat klanten van je plannen vinden, waardoor er mogelijk nog aanpassingen gemaakt kunnen worden.

Niet iedere klant waardeert als voorbeeld een WhatsApp bericht of chat van de leverancier, dus onderzoek ook hier hoe je klanten op een wenselijke manier kunt bedienen. Zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan en klanten bij je weglopen.

Succesvol digitaliseren uitdagend?

Ja, omdat de voorsprong van gisteren morgen alweer achterhaald kan zijn. Daarom geloven wij dat succesvol ondernemen alleen maar samen kan. De technologie is daarbij slechts het slimme middel om je, zo goed als mogelijk, te kunnen concentreren op datgene waar je zelf goed in bent.

Meer weten?

Neem via het formulier aan de linkerkant contact met ons op.